17
views

坐标加拿大!作为经常网购家具海运温哥华的老手问题随便问

linzhipeng wrote the post • 0 comments • 17 views • 5 days ago • added this tag no more than 24h

坐标加拿大作为经常网购家具海运温哥华的老手问题随便问
     对于移民小白,第一次想在国内买些家具、电器、日常用品什么的海运到加拿大,却不知道怎么操作,针对这种情况,
我们提出了一个“傻瓜式”海运的方案,帮助各位加拿大华人朋友把国内喜欢的物品运输到您加拿大的家门口!
什么是全程代办的“傻瓜式”海运?其实说白了,就是我们为加拿大华人专门定制的一个双清海运方案。您只需要把货
交给我们,后续的所有流程,我们都帮你全程代办,您只需要安心在家等收货。这个海运方式免去了很多不必要的麻
烦,您不需要再去了解什么报关清关、什么税费计算、什么熏蒸处理,只需要做一件事,就是买买买。
流程就是你买了东西,让国内的厂家发到我们广州的仓库,就这样,over!剩下的我们都帮你处理的妥妥的
最后讲一下价格,目前的价格波动频繁,也没办法说一个固定的价格,这里发一个参考价格给大家看看吧。
第一, 总体运输是国内的家中运到加拿大的家中,其中分为四段运输,

一,国内货物地点到我们仓库, 二,我们仓库到广州港口,

三,广州港口到加拿大港口, 四,加拿大港口到加拿大家中

一,国内家中到我们仓库,

a,货物在广州珠三角,我们可以安排货车上门提货到我们公司仓库,

b,货物在外省,可通过国内物流发货到我们公司,国内物流公司我们可以提供联系方式。

c,在网上购物,可直接写我们仓库地址收货地址,寄来我们公司,由我们转运到加南大,

d, 如果是整柜运输到加拿大,货物在广东珠三角地带,可以直接提柜到指定地方装柜

二,我们仓库到广州港口,

a,您的货物集齐以后,我们对需要包装的货物进行包装,可纸箱,木箱,木架,木托包装。

b,由我跟你协商装柜出运时间,确定了出运时间,我们操作就会跟船公司订舱,船公司一星期一班船去加拿大,周一装柜,周五开船,周一我们就拉货去港口,

三,广州港口到加拿大港口,

a,到了港口,如果有实木货物或者原木包装需要做熏蒸处理,熏蒸主要是杀虫卵,不然不能进口加拿大。

b,报关有买单报关也可以单证报关,报关通过放行后装船,海运到加拿大港口,

四,加拿大港口到加拿大家中,

a,在加拿大港口我会安排加拿大同事,带海运提单,货物清单,收货人身份证明到海关清关,

b,如果客户自己交税,加拿大同事提供税单让客户自己在海关交税,也可以由我们代交税费,如果客户满足免税资格,需要客户到海关面试海关问题。

c,全部清关手续完成,安排车送货上门,货物到门可以安排卸货,搬进家里,组装,带走垃圾。

第二,从广州我司仓库到加拿大港口清关出来报价

1,广州至温哥华 首方2500 续方800

2,广州至多伦多/蒙特利尔 首方2600 续方900

3,广州至卡尔加里 首方2700 续方1100 

4,广州至埃德蒙顿 首方2800 续方1200

海运散货拼箱按立方米计算运费,散货拼箱费用算法:(适合货物少的,不足20立方米,货多建议走整柜)货物立方计算 长(M)*宽(M)*高(M)立方米

假如有五个方货物到多伦多计算方式如下,2600+900*(5-1)6200

整柜电话咨询林经理

报价服务从广州仓库到加拿大港口清关出来,派送到门的费用需要具体地址确认,不含的费用有以下几个,加拿大进口税费,实木需要熏蒸费,遇到海关查货费。

第四,进口加拿大免税条件

a,移民五年之内第一次运货到加拿大

b,货物为使用一年以上的旧货物

加拿大海关虽然文件这样规定,但是对于新移民海运货物很宽松,新移货不论新旧到海关回答问题都可能免税成功。

第五,;货运时间

1;广州到温哥华,温哥华的船期大约20-25天

2;广州到多伦多的船期大约25天

3:广州到蒙特利尔的船期大约30天

第六,以下是我司提供的增值服务

1、免费代收货物,不限包裹数量。免费1月提供仓库集货

2、如需打包装:麻袋/免费,纸箱/免费,木架/200,木箱/450

3、提供广州周边城市上门提货,仅收取油费

4、如加拿大当地需要搬货+组装家具,我司可以安排工人随车过去

5,免费为客户购买十万货值保险

经验之谈;

1,加拿大海关文件规定五年之内新移民第一次运旧货物到加拿大是可以免税的。

不过实际是加拿大对运货免税很宽松,就算运的新家具到海运面试回答问题,也

有很大机会能免税,

2,在装柜前,装柜中,装柜后拍几张照片,到时面试海关问题给予免税给海关看,这样降低加拿大海关查货机率

3,我司是赠送海运过程五万货值保费的,到时货物到了别急着拆开,看看外包装有没有损坏,

如果有损坏拍照下来,如果不拍照外包装损坏,里面货物损坏,保险公司是不认账的。
更多专业信息,请加我手机微信同号或者直接来电吧,你有国际物流海运方面的需求什么问题
我会把我知道的逐一解答
 国际货运ZP 林先生
+86 15521126458 微信991060507
坐标加拿大作为经常网购家具海运温哥华的老手问题随便问 view all
坐标加拿大作为经常网购家具海运温哥华的老手问题随便问
     对于移民小白,第一次想在国内买些家具、电器、日常用品什么的海运到加拿大,却不知道怎么操作,针对这种情况,
我们提出了一个“傻瓜式”海运的方案,帮助各位加拿大华人朋友把国内喜欢的物品运输到您加拿大的家门口!
什么是全程代办的“傻瓜式”海运?其实说白了,就是我们为加拿大华人专门定制的一个双清海运方案。您只需要把货
交给我们,后续的所有流程,我们都帮你全程代办,您只需要安心在家等收货。这个海运方式免去了很多不必要的麻
烦,您不需要再去了解什么报关清关、什么税费计算、什么熏蒸处理,只需要做一件事,就是买买买。
流程就是你买了东西,让国内的厂家发到我们广州的仓库,就这样,over!剩下的我们都帮你处理的妥妥的
最后讲一下价格,目前的价格波动频繁,也没办法说一个固定的价格,这里发一个参考价格给大家看看吧。
第一, 总体运输是国内的家中运到加拿大的家中,其中分为四段运输,

一,国内货物地点到我们仓库, 二,我们仓库到广州港口,

三,广州港口到加拿大港口, 四,加拿大港口到加拿大家中

一,国内家中到我们仓库,

a,货物在广州珠三角,我们可以安排货车上门提货到我们公司仓库,

b,货物在外省,可通过国内物流发货到我们公司,国内物流公司我们可以提供联系方式。

c,在网上购物,可直接写我们仓库地址收货地址,寄来我们公司,由我们转运到加南大,

d, 如果是整柜运输到加拿大,货物在广东珠三角地带,可以直接提柜到指定地方装柜

二,我们仓库到广州港口,

a,您的货物集齐以后,我们对需要包装的货物进行包装,可纸箱,木箱,木架,木托包装。

b,由我跟你协商装柜出运时间,确定了出运时间,我们操作就会跟船公司订舱,船公司一星期一班船去加拿大,周一装柜,周五开船,周一我们就拉货去港口,

三,广州港口到加拿大港口,

a,到了港口,如果有实木货物或者原木包装需要做熏蒸处理,熏蒸主要是杀虫卵,不然不能进口加拿大。

b,报关有买单报关也可以单证报关,报关通过放行后装船,海运到加拿大港口,

四,加拿大港口到加拿大家中,

a,在加拿大港口我会安排加拿大同事,带海运提单,货物清单,收货人身份证明到海关清关,

b,如果客户自己交税,加拿大同事提供税单让客户自己在海关交税,也可以由我们代交税费,如果客户满足免税资格,需要客户到海关面试海关问题。

c,全部清关手续完成,安排车送货上门,货物到门可以安排卸货,搬进家里,组装,带走垃圾。

第二,从广州我司仓库到加拿大港口清关出来报价

1,广州至温哥华 首方2500 续方800

2,广州至多伦多/蒙特利尔 首方2600 续方900

3,广州至卡尔加里 首方2700 续方1100 

4,广州至埃德蒙顿 首方2800 续方1200

海运散货拼箱按立方米计算运费,散货拼箱费用算法:(适合货物少的,不足20立方米,货多建议走整柜)货物立方计算 长(M)*宽(M)*高(M)立方米

假如有五个方货物到多伦多计算方式如下,2600+900*(5-1)6200

整柜电话咨询林经理

报价服务从广州仓库到加拿大港口清关出来,派送到门的费用需要具体地址确认,不含的费用有以下几个,加拿大进口税费,实木需要熏蒸费,遇到海关查货费。

第四,进口加拿大免税条件

a,移民五年之内第一次运货到加拿大

b,货物为使用一年以上的旧货物

加拿大海关虽然文件这样规定,但是对于新移民海运货物很宽松,新移货不论新旧到海关回答问题都可能免税成功。

第五,;货运时间

1;广州到温哥华,温哥华的船期大约20-25天

2;广州到多伦多的船期大约25天

3:广州到蒙特利尔的船期大约30天

第六,以下是我司提供的增值服务

1、免费代收货物,不限包裹数量。免费1月提供仓库集货

2、如需打包装:麻袋/免费,纸箱/免费,木架/200,木箱/450

3、提供广州周边城市上门提货,仅收取油费

4、如加拿大当地需要搬货+组装家具,我司可以安排工人随车过去

5,免费为客户购买十万货值保险

经验之谈;

1,加拿大海关文件规定五年之内新移民第一次运旧货物到加拿大是可以免税的。

不过实际是加拿大对运货免税很宽松,就算运的新家具到海运面试回答问题,也

有很大机会能免税,

2,在装柜前,装柜中,装柜后拍几张照片,到时面试海关问题给予免税给海关看,这样降低加拿大海关查货机率

3,我司是赠送海运过程五万货值保费的,到时货物到了别急着拆开,看看外包装有没有损坏,

如果有损坏拍照下来,如果不拍照外包装损坏,里面货物损坏,保险公司是不认账的。
更多专业信息,请加我手机微信同号或者直接来电吧,你有国际物流海运方面的需求什么问题
我会把我知道的逐一解答
 国际货运ZP 林先生
+86 15521126458 微信991060507
坐标加拿大作为经常网购家具海运温哥华的老手问题随便问
18
views

教你把个人全屋家具海运到英国曼彻斯特的流程内容很硬核

linzhipeng wrote the post • 0 comments • 18 views • 5 days ago • added this tag no more than 24h

教你把个人全屋家具海运到英国曼彻斯特的流程内容很硬核
      英国生活之家具海运搬家小窍门,国际物流林先生为您一一解答, 可能很多人都有疑问,为什么那么多华人来英国之后为啥还要不远万里在国内买家具、电器、大件物品到英国呢?可能没有亲身经历过的朋友不会明白,当你到了英国,再去英国当地逛一圈之后,你就明白了。

原来从国内无论是淘宝网购还是广州、佛山这些家具城买了家具之后海运过来英国的总费用,居然比在英国

买还要便宜许多。最关键的是什么样式什么材料的家具都能买到,而不像英国那些单调的家具款式。这就是

为什么华人喜欢在国内买家具海运到英国的原因了。

    不过买家具这个倒是容易,可以人在英国直接上淘宝买,也可以回国一趟买一批。但是怎么运估计是大

家最多疑问的一个环节了。这里我简单跟大家讲解一下海运的流程,作为一个8年海运人,我当然希望大家

可以找我海运,在这留个联系方式。大家也可以看看这篇文章,作为一个了解也是有好处的。

    首先必须讲的就是海运流程,这是大部分人困惑或者担心的地方,其实海运很简单
海运常常用到的基本分为3种方式:

GIF:即门到港,货物送到我司仓库之后,由我司负责中国港口操作以及海运到目的港,但客人需要自己负责目的港清关,以及目的港费用。此类运输方式大多是贸易商才会采用,如公司提供营业执照税号 个人海运不建议。

DDU:即门到门,货物只需送到我司仓库,其余的装柜-报关-海运-清关-派送均无需客人操作,但客人需按照货值在目的地海关缴纳税费。需要有英国VAT税号

DDP:即门到门包税,与DDU类似,但该方式为直接包税,即客户全程无需操作,货物送到我司仓库后,只需在家中坐等收货。
个人物品私人散货比较建议  散货需要将货物寄送到我司广州深圳仓库集中安排装柜。如果是包柜,客户可以指定一个地址装柜,我们安排集装箱上门装柜(但装柜操作需由发货人负责)。如果在我司仓库装货,则由我们负责搬运装柜。并提供最长30天的免费仓库期限,以方便客户采购货物。
整箱 拼箱的流程大致做了列表出来供大家参考,简单明了,如果大家要找货代物流,心里就有个底了。
操作程序:

国内采购:如阿里巴巴,淘宝拼多多,京东等等→拼箱 货物可直接发送到国内的仓库 → 
在我司仓库装柜

→ 整箱 供应商实地采购,工厂实地采购 → 
在工厂装柜

我司向国内出口海关口岸如实申报 
→集装箱在国内口岸出口:珠三角,广州,深圳
航船 盐田直航菲利克斯托港(FELIXSTOWE)、南安普顿(SOUTHAMPTON)、伦敦(LONDON)、曼彻斯特、利物浦、利兹市等港口海运费、海运整柜、海运散货、派送到家。偏远岛屿发具体位置确认是否可定制
(国际海运)

集装箱到达英国(felixstowe)(southampton) →如实向英国海关申报 
→可可公司如实缴税 →英国海关放行

可可公司安排英国境内运输:火车 或 陆运 → 
→收货人指定的派送地点
英国进口清关,值得收货人关注的, 除了英国进口关税外,还有15% ~ 
20%的英国进口增值税(详见产品).
      如果你本人在英国,想在英国开个奶茶店或者餐馆或者超市之类的,需要从中国采购货物,可以和我联系!中国这边的物流我全部帮你搞定,提供仓库给你集货,代做各自清关文件,帮你安排拖车和出货。让你省心省事的采购!
     最后讲一下价格,目前的价格波动频繁,也没办法说一个固定的价格,详情找了解吧,我会根据货物的具体重量,体积跟品类,估算出来正确价格给你参考。
更多专业信息,请加我手机微信同号或者直接来电吧,你有国际物流海运方面的需求什么问题
,我会把我知道的逐一解答
 国际货运ZP 林先生
+86 15521126458 微信991060507
教你把个人全屋家具海运到英国曼彻斯特的流程内容很硬核 view all
教你把个人全屋家具海运到英国曼彻斯特的流程内容很硬核
      英国生活之家具海运搬家小窍门,国际物流林先生为您一一解答, 可能很多人都有疑问,为什么那么多华人来英国之后为啥还要不远万里在国内买家具、电器、大件物品到英国呢?可能没有亲身经历过的朋友不会明白,当你到了英国,再去英国当地逛一圈之后,你就明白了。

原来从国内无论是淘宝网购还是广州、佛山这些家具城买了家具之后海运过来英国的总费用,居然比在英国

买还要便宜许多。最关键的是什么样式什么材料的家具都能买到,而不像英国那些单调的家具款式。这就是

为什么华人喜欢在国内买家具海运到英国的原因了。

    不过买家具这个倒是容易,可以人在英国直接上淘宝买,也可以回国一趟买一批。但是怎么运估计是大

家最多疑问的一个环节了。这里我简单跟大家讲解一下海运的流程,作为一个8年海运人,我当然希望大家

可以找我海运,在这留个联系方式。大家也可以看看这篇文章,作为一个了解也是有好处的。

    首先必须讲的就是海运流程,这是大部分人困惑或者担心的地方,其实海运很简单
海运常常用到的基本分为3种方式:

GIF:即门到港,货物送到我司仓库之后,由我司负责中国港口操作以及海运到目的港,但客人需要自己负责目的港清关,以及目的港费用。此类运输方式大多是贸易商才会采用,如公司提供营业执照税号 个人海运不建议。

DDU:即门到门,货物只需送到我司仓库,其余的装柜-报关-海运-清关-派送均无需客人操作,但客人需按照货值在目的地海关缴纳税费。需要有英国VAT税号

DDP:即门到门包税,与DDU类似,但该方式为直接包税,即客户全程无需操作,货物送到我司仓库后,只需在家中坐等收货。
个人物品私人散货比较建议  散货需要将货物寄送到我司广州深圳仓库集中安排装柜。如果是包柜,客户可以指定一个地址装柜,我们安排集装箱上门装柜(但装柜操作需由发货人负责)。如果在我司仓库装货,则由我们负责搬运装柜。并提供最长30天的免费仓库期限,以方便客户采购货物。
整箱 拼箱的流程大致做了列表出来供大家参考,简单明了,如果大家要找货代物流,心里就有个底了。
操作程序:

国内采购:如阿里巴巴,淘宝拼多多,京东等等→拼箱 货物可直接发送到国内的仓库 → 
在我司仓库装柜

→ 整箱 供应商实地采购,工厂实地采购 → 
在工厂装柜

我司向国内出口海关口岸如实申报 
→集装箱在国内口岸出口:珠三角,广州,深圳
航船 盐田直航菲利克斯托港(FELIXSTOWE)、南安普顿(SOUTHAMPTON)、伦敦(LONDON)、曼彻斯特、利物浦、利兹市等港口海运费、海运整柜、海运散货、派送到家。偏远岛屿发具体位置确认是否可定制
(国际海运)

集装箱到达英国(felixstowe)(southampton) →如实向英国海关申报 
→可可公司如实缴税 →英国海关放行

可可公司安排英国境内运输:火车 或 陆运 → 
→收货人指定的派送地点
英国进口清关,值得收货人关注的, 除了英国进口关税外,还有15% ~ 
20%的英国进口增值税(详见产品).
      如果你本人在英国,想在英国开个奶茶店或者餐馆或者超市之类的,需要从中国采购货物,可以和我联系!中国这边的物流我全部帮你搞定,提供仓库给你集货,代做各自清关文件,帮你安排拖车和出货。让你省心省事的采购!
     最后讲一下价格,目前的价格波动频繁,也没办法说一个固定的价格,详情找了解吧,我会根据货物的具体重量,体积跟品类,估算出来正确价格给你参考。
更多专业信息,请加我手机微信同号或者直接来电吧,你有国际物流海运方面的需求什么问题
,我会把我知道的逐一解答
 国际货运ZP 林先生
+86 15521126458 微信991060507
教你把个人全屋家具海运到英国曼彻斯特的流程内容很硬核
28
views

Finding the Perfect Trailers for Sale: Your Ultimate Guide

balancetrailers wrote the post • 0 comments • 28 views • 2024-03-27 06:54 • added this tag no more than 24h

Looking for trailers for sale in Melbourne? Look no further than Balance Trailers, the leading manufacturer offering a diverse range of high-quality trailers to suit all your hauling needs. Whether you're in the market for a utility trailer, enclosed trailer, or custom-built solution, we've got you covered.

Utility Trailers:

Utility trailers are the workhorses of the towing world, versatile enough to handle a wide array of tasks. At Balance Trailers, our utility trailers are built tough, designed to withstand the rigors of everyday use. From transporting landscaping equipment to hauling construction materials, our utility trailers are up to the task. With various sizes and weight capacities available, you can find the perfect utility trailer to meet your specific requirements.

Enclosed Trailers:

When it comes to transporting valuable cargo or items that need protection from the elements, enclosed trailers are the way to go. At Balance Trailers, our enclosed trailers are constructed with durability and security in mind. Whether you're moving furniture, equipment, or merchandise, our enclosed trailers provide peace of mind knowing your belongings are safe and secure during transport. With features such as reinforced doors, interior lighting, and ventilation options, our enclosed trailers offer functionality and convenience.

Custom-Built Solutions:

Sometimes, standard trailers just won't cut it for your unique hauling needs. That's where our custom-built solutions come into play. At Balance Trailers, we work closely with our customers to design and manufacture trailers tailored to their specific requirements. Whether you need a specialty trailer for a niche industry or modifications to an existing design, our team of experts is here to bring your vision to life. From concept to completion, we ensure that every aspect of your custom-built trailer meets the highest standards of quality and craftsmanship.

Why Choose Balance Trailers?

Quality Craftsmanship: Our trailers are built to last, constructed with high-quality materials and attention to detail.

Diverse Range: We offer a wide selection of trailers to suit various needs, from utility trailers to custom-built solutions.

Customization Options: We understand that one size does not fit all, which is why we offer customization options to meet your unique requirements.

Exceptional Service: Our knowledgeable and friendly staff are here to assist you every step of the way, from selection to after-sales support.

Competitive Pricing: We strive to offer competitive pricing without compromising on quality, ensuring you get the best value for your investment.

Conclusion:

When it comes to trailer for sale in Melbourne, Balance Trailers stands out as the premier choice. With our commitment to quality, versatility, and customer satisfaction, we're confident that we can meet and exceed your expectations. Whether you're a contractor, landscaper, or weekend warrior, trust Balance Trailers to provide the perfect hauling solution for your needs. Visit us today to explore our range of trailers and experience the Balance Trailers difference.
  view all
Looking for trailers for sale in Melbourne? Look no further than Balance Trailers, the leading manufacturer offering a diverse range of high-quality trailers to suit all your hauling needs. Whether you're in the market for a utility trailer, enclosed trailer, or custom-built solution, we've got you covered.

Utility Trailers:

Utility trailers are the workhorses of the towing world, versatile enough to handle a wide array of tasks. At Balance Trailers, our utility trailers are built tough, designed to withstand the rigors of everyday use. From transporting landscaping equipment to hauling construction materials, our utility trailers are up to the task. With various sizes and weight capacities available, you can find the perfect utility trailer to meet your specific requirements.

Enclosed Trailers:

When it comes to transporting valuable cargo or items that need protection from the elements, enclosed trailers are the way to go. At Balance Trailers, our enclosed trailers are constructed with durability and security in mind. Whether you're moving furniture, equipment, or merchandise, our enclosed trailers provide peace of mind knowing your belongings are safe and secure during transport. With features such as reinforced doors, interior lighting, and ventilation options, our enclosed trailers offer functionality and convenience.

Custom-Built Solutions:

Sometimes, standard trailers just won't cut it for your unique hauling needs. That's where our custom-built solutions come into play. At Balance Trailers, we work closely with our customers to design and manufacture trailers tailored to their specific requirements. Whether you need a specialty trailer for a niche industry or modifications to an existing design, our team of experts is here to bring your vision to life. From concept to completion, we ensure that every aspect of your custom-built trailer meets the highest standards of quality and craftsmanship.

Why Choose Balance Trailers?

Quality Craftsmanship: Our trailers are built to last, constructed with high-quality materials and attention to detail.

Diverse Range: We offer a wide selection of trailers to suit various needs, from utility trailers to custom-built solutions.

Customization Options: We understand that one size does not fit all, which is why we offer customization options to meet your unique requirements.

Exceptional Service: Our knowledgeable and friendly staff are here to assist you every step of the way, from selection to after-sales support.

Competitive Pricing: We strive to offer competitive pricing without compromising on quality, ensuring you get the best value for your investment.

Conclusion:

When it comes to trailer for sale in Melbourne, Balance Trailers stands out as the premier choice. With our commitment to quality, versatility, and customer satisfaction, we're confident that we can meet and exceed your expectations. Whether you're a contractor, landscaper, or weekend warrior, trust Balance Trailers to provide the perfect hauling solution for your needs. Visit us today to explore our range of trailers and experience the Balance Trailers difference.
 
80
views

Ervaren Schoorsteenvegers: Jouw Experts voor Een Veilige en Schone Schoorsteen

schoorsteenvegers wrote the post • 0 comments • 80 views • 2024-01-29 08:20 • added this tag no more than 24h

Schoorsteenvegers spelen een cruciale rol in het behoud van een veilige en efficiënt werkende schoorsteen. Bij Schoorsteenveger, begrijpen we de waarde van regelmatig onderhoud en het belang van het huren van ervaren professionals. Onze missie is om jouw schoorsteen te vegen en te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving.


Waarom is Schoorsteenvegen Belangrijk?

Een goed functionerende schoorsteen is essentieel voor de goede werking van je verwarmingssysteem en het behoud van de luchtkwaliteit in je huis. Door regelmatig je schoorsteen te laten vegen, voorkom je de ophoping van creosoot, een brandbaar bijproduct van verbrand hout, en minimaliseer je het risico op schoorsteenbranden. Onze ervaren schoorsteenvegers zijn opgeleid om grondig te inspecteren en te reinigen, waardoor jouw schoorsteen optimaal blijft functioneren.

Onze Diensten

Bij Schoorsteenvegers bieden we een uitgebreid scala aan diensten om aan al jouw schoorsteenbehoeften te voldoen. Onze professionals zijn bekwaam in het vegen van verschillende soorten schoorstenen, inclusief open haarden, houtkachels en gaskachels. We begrijpen het belang van een schone schoorsteen en streven ernaar om de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid te handhaven.

Voordelen van het Kiezen van Schoorsteenvegers

Veiligheid Eerst: Onze schoorsteenvegers zijn getraind om mogelijke veiligheidsproblemen te identificeren en op te lossen, waardoor jouw huis beschermd blijft tegen brandgevaar.

Efficiëntie Verbeteren: Een schone schoorsteen verbetert de efficiëntie van je verwarmingssysteem, wat resulteert in energiebesparing en lagere stookkosten.

Milieuvriendelijk: Door regelmatig je schoorsteen te laten vegen, verminder je de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht, waardoor je bijdraagt aan een gezonder milieu.

Langere Levensduur van de Schoorsteen: Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van je schoorsteen en voorkomt kostbare reparaties op lange termijn.

Waarom Kiezen voor Schoorsteenvegers?

Onze toewijding aan professionaliteit en klanttevredenheid onderscheidt ons als de voorkeurskeuze voor schoorsteenonderhoud. Bij Schoorsteenvegers begrijpen we dat elk huis uniek is en vereist daarom een op maat gemaakte aanpak. Onze ervaren schoorsteenvegers nemen de tijd om de specifieke behoeften van jouw schoorsteen te begrijpen en leveren diensten van topkwaliteit.

Conclusie

Schoorsteenvegen is een essentieel onderdeel van het onderhoud van je huis, en bij Schoorsteenveger staan we klaar om deze taak voor jou uit te voeren. Vertrouw op onze expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat jouw schoorsteen veilig en efficiënt blijft werken. Kies voor Schoorsteenvegers en geniet van een schone en veilige leefomgeving. view all
Schoorsteenvegers spelen een cruciale rol in het behoud van een veilige en efficiënt werkende schoorsteen. Bij Schoorsteenveger, begrijpen we de waarde van regelmatig onderhoud en het belang van het huren van ervaren professionals. Onze missie is om jouw schoorsteen te vegen en te zorgen voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Schoorsteenveegbedrijf.jpg


Waarom is Schoorsteenvegen Belangrijk?

Een goed functionerende schoorsteen is essentieel voor de goede werking van je verwarmingssysteem en het behoud van de luchtkwaliteit in je huis. Door regelmatig je schoorsteen te laten vegen, voorkom je de ophoping van creosoot, een brandbaar bijproduct van verbrand hout, en minimaliseer je het risico op schoorsteenbranden. Onze ervaren schoorsteenvegers zijn opgeleid om grondig te inspecteren en te reinigen, waardoor jouw schoorsteen optimaal blijft functioneren.

Onze Diensten

Bij Schoorsteenvegers bieden we een uitgebreid scala aan diensten om aan al jouw schoorsteenbehoeften te voldoen. Onze professionals zijn bekwaam in het vegen van verschillende soorten schoorstenen, inclusief open haarden, houtkachels en gaskachels. We begrijpen het belang van een schone schoorsteen en streven ernaar om de hoogste normen van kwaliteit en veiligheid te handhaven.

Voordelen van het Kiezen van Schoorsteenvegers

Veiligheid Eerst: Onze schoorsteenvegers zijn getraind om mogelijke veiligheidsproblemen te identificeren en op te lossen, waardoor jouw huis beschermd blijft tegen brandgevaar.

Efficiëntie Verbeteren: Een schone schoorsteen verbetert de efficiëntie van je verwarmingssysteem, wat resulteert in energiebesparing en lagere stookkosten.

Milieuvriendelijk: Door regelmatig je schoorsteen te laten vegen, verminder je de uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht, waardoor je bijdraagt aan een gezonder milieu.

Langere Levensduur van de Schoorsteen: Regelmatig onderhoud verlengt de levensduur van je schoorsteen en voorkomt kostbare reparaties op lange termijn.

Waarom Kiezen voor Schoorsteenvegers?

Onze toewijding aan professionaliteit en klanttevredenheid onderscheidt ons als de voorkeurskeuze voor schoorsteenonderhoud. Bij Schoorsteenvegers begrijpen we dat elk huis uniek is en vereist daarom een op maat gemaakte aanpak. Onze ervaren schoorsteenvegers nemen de tijd om de specifieke behoeften van jouw schoorsteen te begrijpen en leveren diensten van topkwaliteit.

Conclusie

Schoorsteenvegen is een essentieel onderdeel van het onderhoud van je huis, en bij Schoorsteenveger staan we klaar om deze taak voor jou uit te voeren. Vertrouw op onze expertise en ervaring om ervoor te zorgen dat jouw schoorsteen veilig en efficiënt blijft werken. Kies voor Schoorsteenvegers en geniet van een schone en veilige leefomgeving.
187
views

Spanish Lessons for all levels

Diego wrote the post • 0 comments • 187 views • 2023-02-22 02:53 • added this tag no more than 24h

Hello everyone! I'm teacher Diego! I'm here to help you learning Spanish in a fun and non-traditional way, that's of course focusing our lessons and learning plans on what the student wants to achive. You'll be surprised how quick you can improve your Spanish! view all
Hello everyone! I'm teacher Diego! I'm here to help you learning Spanish in a fun and non-traditional way, that's of course focusing our lessons and learning plans on what the student wants to achive. You'll be surprised how quick you can improve your Spanish!
357
views

buy ssl certificate|$10 = I will configure http to https, install ssl certificate or ssl fix wordpress site

cloudcoderTyler wrote the post • 0 comments • 357 views • 2022-12-09 14:39 • added this tag no more than 24h

No matter you have Shared Hosting, Reseller Hosting, VPS or Dedicated Server, I will install SSL on your website and resolve Mixed content error or any other SSL related issue and get you full green padlock.

Before Began Importance of SSL:

After the 2014 Google Update google announce that which site have ssl,will get ranking boost.

Search Engine Love those sites have SSL in domains (https).

 Benefits: 

You'll be Safe from small brute force and low security attacks.
Improves Site CTR.
Increase USER Trust.
Improves conversion rate ( Guaranteed)

 Google loves to push up Secure sites and visitor loves to Visit Secure Website's ;) 
Imp Note: Please Contact before order if your website is not on Wordpress. 
Requirements: Need Cpanel, Wordpress and SSL provider Login Details. 

 Have Confusion ? Feel Free to contact us and increase your Ranking and Sales ;) 
 
How long is the valid time of free SSL?

All Free SSL valid only 3 months ....but if you're hosting support free SSL than it’s valid lifetime.
 
What is purchased ssl?

I will provide purchase SSL for your site, and it's fully valid 1 year and 1 Year support .
 
What do you need to get starting the project?

1: I need Hosting login admin for SSL setup 2: WordPress Administrator login admin for all link HTTP to HTTPS , Secure Padlock and SEO friendly
 
  view all
No matter you have Shared Hosting, Reseller Hosting, VPS or Dedicated Server, I will install SSL on your website and resolve Mixed content error or any other SSL related issue and get you full green padlock.

Before Began Importance of SSL:

After the 2014 Google Update google announce that which site have ssl,will get ranking boost.

Search Engine Love those sites have SSL in domains (https).

 Benefits: 

You'll be Safe from small brute force and low security attacks.
Improves Site CTR.
Increase USER Trust.
Improves conversion rate ( Guaranteed)

 Google loves to push up Secure sites and visitor loves to Visit Secure Website's ;) 
Imp Note: Please Contact before order if your website is not on Wordpress. 
Requirements: Need Cpanel, Wordpress and SSL provider Login Details. 

 Have Confusion ? Feel Free to contact us and increase your Ranking and Sales ;) 
 
How long is the valid time of free SSL?

All Free SSL valid only 3 months ....but if you're hosting support free SSL than it’s valid lifetime.
 
What is purchased ssl?

I will provide purchase SSL for your site, and it's fully valid 1 year and 1 Year support .
 
What do you need to get starting the project?

1: I need Hosting login admin for SSL setup 2: WordPress Administrator login admin for all link HTTP to HTTPS , Secure Padlock and SEO friendly
 
 
521
views

I provide wechat account

Reply

Khan posted a question • 2 users followed • 0 replies • 521 views • 2022-09-24 15:36 • added this tag no more than 24h

814
views

How can i verified on wechat?

Donglong replied • 12 users followed • 8 replies • 814 views • 2022-08-13 14:47 • added this tag no more than 24h

537
views

Reply

wdy17 posted a question • 1 users followed • 0 replies • 537 views • 2022-06-27 08:03 • added this tag no more than 24h

623
views

Hi Donglong are you still offering Wechat verification services?

getgreater replied • 4 users followed • 3 replies • 623 views • 2022-05-21 10:56 • added this tag no more than 24h

655
views

Wechat Verification

Sysy replied • 2 users followed • 1 replies • 655 views • 2021-12-08 17:06 • added this tag no more than 24h

610
views

Please I need to scan my wechat

Sysy replied • 7 users followed • 7 replies • 610 views • 2021-12-08 16:45 • added this tag no more than 24h

563
views

If you can verify wechat let’s talk

Sourcingdo replied • 2 users followed • 2 replies • 563 views • 2021-11-07 16:00 • added this tag no more than 24h

492
views

Sourcing Service from China

Sourcingdo wrote the post • 0 comments • 492 views • 2021-10-27 16:05 • added this tag no more than 24h

Sourcing Services From China
Sourcing Services From China
554
views

Sourcing service and wechat QR scans

Sourcingdo wrote the post • 0 comments • 554 views • 2021-10-26 17:26 • added this tag no more than 24h

Sourcing Services From China
Sourcing Services From China
622
views

How To Login to an eero Router And Access The Setup Page?

Reply

eliamari742 posted a question • 1 users followed • 0 replies • 622 views • 2021-10-18 23:41 • added this tag no more than 24h

505
views

Eero Login | Eero Router Login | Eero Pro Login

eerologinrouter wrote the post • 0 comments • 505 views • 2021-09-22 23:35 • added this tag no more than 24h

Netgear eero router login process begins with accessing the eero router login page after you have connected to the device network using a compatible web browser. For help with the login process online, you can always reach out to the team at our end. Visit our website for more help with the eero router login process. view all
Netgear eero router login process begins with accessing the eero router login page after you have connected to the device network using a compatible web browser. For help with the login process online, you can always reach out to the team at our end. Visit our website for more help with the eero router login process.
529
views

youtube manager | $120 = Complete SEO rework incl. Keyword Rework, Title, Metadata, Description and Tags rework

rabeya wrote the post • 0 comments • 529 views • 2021-08-01 01:53 • added this tag no more than 24h

This is the perfect way to restart your channel in the best way possible.

I will add and correct the most powerful, vital, and essential features and hacks for unlimited growth potential.

As a certified YouTube growth expert, my SEO-based rework of your Channel will boost the visibility of all the Videos ever uploaded.

So be smart and order now!
Ps. Please make sure that all of the videos you want me to optimize are uploaded (Unlisted or Public) by the time you order the gig :)
*I provide my services in English, German, and Portuguese only view all
This is the perfect way to restart your channel in the best way possible.

I will add and correct the most powerful, vital, and essential features and hacks for unlimited growth potential.

As a certified YouTube growth expert, my SEO-based rework of your Channel will boost the visibility of all the Videos ever uploaded.

So be smart and order now!
Ps. Please make sure that all of the videos you want me to optimize are uploaded (Unlisted or Public) by the time you order the gig :)
*I provide my services in English, German, and Portuguese only
500
views

youtube channel manager | $30 = Create, Setup a YouTube Channel + Design a Logo + YouTube Channel Art ✓1 Intro

rabeya wrote the post • 0 comments • 500 views • 2021-08-01 01:51 • added this tag no more than 24h

Do you want to start a channel properly? I will create, setup and optimize YT Channel and Social MediaWhy Me?

I am LEVEL 2 SELLER with 1000+ satisfied clients.
Unlimited revision until your satisfaction
100% Satisfaction Guaranteed
Quick Response 24/7
Future Support


I am Expert in

YT Channel SEO
YT Algorithm
Social media Marketing
Graphic Design
Video Editing
Website Development


 I Will

Basic Package:

Create, Setup, And Optimize YouTube Channel
Design a Logo
Design a Youtube banner/art
1 Intro
Note: If you already have a channel, I will setup and optimize the channelStandard Package:

Basic Package+
Add Channel Keywords
1 Outro/end screen
Design Branding


Complete Solution (Recommended)

Basic Package +
Standard Package +
Create 3 Social Media Lower third
Create 2 Animated Subscribe Reminder And Press Bell Notification
Bonus: #50+ Copyright Free Background Music + Sound Effect


Note: FOR YT THUMBNAIL, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER BUSINESS PAGE SEE GIG EXTRA SERVICESNote: I can Be Your YT Channel or S. Media Manager, Contact Me for DetailsNote: Please Contact me Before Place the order view all
Do you want to start a channel properly? I will create, setup and optimize YT Channel and Social MediaWhy Me?

I am LEVEL 2 SELLER with 1000+ satisfied clients.
Unlimited revision until your satisfaction
100% Satisfaction Guaranteed
Quick Response 24/7
Future Support


I am Expert in

YT Channel SEO
YT Algorithm
Social media Marketing
Graphic Design
Video Editing
Website Development


 I Will

Basic Package:

Create, Setup, And Optimize YouTube Channel
Design a Logo
Design a Youtube banner/art
1 Intro
Note: If you already have a channel, I will setup and optimize the channelStandard Package:

Basic Package+
Add Channel Keywords
1 Outro/end screen
Design Branding


Complete Solution (Recommended)

Basic Package +
Standard Package +
Create 3 Social Media Lower third
Create 2 Animated Subscribe Reminder And Press Bell Notification
Bonus: #50+ Copyright Free Background Music + Sound Effect


Note: FOR YT THUMBNAIL, FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER BUSINESS PAGE SEE GIG EXTRA SERVICESNote: I can Be Your YT Channel or S. Media Manager, Contact Me for DetailsNote: Please Contact me Before Place the order
937
views

I need help with my Wechat friend verification. I'm willing to give some USD $30 through Paypal

Suzn replied • 3 users followed • 2 replies • 937 views • 2021-06-15 03:16 • added this tag no more than 24h

467
views

I need to charge my wechat or Alipay in China

daxia87 wrote the post • 0 comments • 467 views • 2021-04-01 04:58 • added this tag no more than 24h

I need to charge my wechat or Alipay in China
If you can finish this work, please contact me and send a letter to me
I need to charge my wechat or Alipay in China
If you can finish this work, please contact me and send a letter to me
537
views

how to make web pages load faster | $10 = optimizng page speed,Setup & Manage Cloudflare + DNS Management + Configure CDN + SSL Installation

aussiesmallbusiness wrote the post • 0 comments • 537 views • 2021-03-30 02:02 • added this tag no more than 24h

I will do wordpress speed optimization and configure cloudflare cdn
 
Are you facing a problem of Wordpress Website Loading Speed? 
Have You threat of attackers and hackers on your site? 
Do Your Want Free SSL (HTTP to HTTPS protocol) on your site?

Cloudflare is an all-in-one solution for these types of issues.What Cloudflare facilitate our websites?

DNS management
It accelerates website speed by using the technology called “Content delivery Network (CDN)”
Reduce Bandwidth Consumption
Provides Free SSL.
It secure website from hackers, malicious bots and other harmful content
It also provides all the report about bandwidth saved and also data about how many times it protected your site from attackers
 
 
 
 

What you’ll get in my offer?

Installing and configuring Cloudflare
Optimizing your whole site to load faster
Enabling browser caching in a better way
Minifying HTML, CSS & Javascript
SSL installation
Lifetime Support

What do I need to do this task?

Your website URL
Cloudflare credential (If you don’t have, Please signup or let me do it for you)
Control panel access
Have any Question, Inbox me view all
I will do wordpress speed optimization and configure cloudflare cdn
 
Are you facing a problem of Wordpress Website Loading Speed? 
Have You threat of attackers and hackers on your site? 
Do Your Want Free SSL (HTTP to HTTPS protocol) on your site?

Cloudflare is an all-in-one solution for these types of issues.What Cloudflare facilitate our websites?

DNS management
It accelerates website speed by using the technology called “Content delivery Network (CDN)”
Reduce Bandwidth Consumption
Provides Free SSL.
It secure website from hackers, malicious bots and other harmful content
It also provides all the report about bandwidth saved and also data about how many times it protected your site from attackers
 
 
 
 

What you’ll get in my offer?

Installing and configuring Cloudflare
Optimizing your whole site to load faster
Enabling browser caching in a better way
Minifying HTML, CSS & Javascript
SSL installation
Lifetime Support

What do I need to do this task?

Your website URL
Cloudflare credential (If you don’t have, Please signup or let me do it for you)
Control panel access
Have any Question, Inbox me
504
views

ssl cloudflare origin certificate | $10 NZD = SSL for free Valid For 12 months

aussiesmallbusiness wrote the post • 0 comments • 504 views • 2021-03-30 01:58 • added this tag no more than 24h

I will setup ssl certificate cloudflare lets encrypt ssl for free

SSL makes your website reliable and user feels secure while browsing/shopping on your website.
No matter you have Shared Hosting, Reseller Hosting, VPS or Dedicated Server, I will install SSL (Clodflare SSL / Let's Encrypt SSL / SSL for Free ) on your website and resolve Mixed content error or any other SSL related issue and get you full green padlock.
Before Began Importance of SSL:
After the 2014 Google Update google announce that which site have ssl,will get ranking boost.
Search Engine Love those sites have SSL in domains (https).
  view all
I will setup ssl certificate cloudflare lets encrypt ssl for free

SSL makes your website reliable and user feels secure while browsing/shopping on your website.
No matter you have Shared Hosting, Reseller Hosting, VPS or Dedicated Server, I will install SSL (Clodflare SSL / Let's Encrypt SSL / SSL for Free ) on your website and resolve Mixed content error or any other SSL related issue and get you full green padlock.
Before Began Importance of SSL:
After the 2014 Google Update google announce that which site have ssl,will get ranking boost.
Search Engine Love those sites have SSL in domains (https).
 
574
views

China sourcing agent|$5 = Basic Sourcing of Product listing 3 Manufacturers of the product required | 5 Days Delivery

china sourcing agent Lucas wrote the post • 0 comments • 574 views • 2021-02-18 03:20 • added this tag no more than 24h

Product Sourcing / China Sourcing Agent
(Message before Order) 

Note: My Services are more suitable for people who wants to Import in Bulk from China.

 Product Sourcing 
Negotiation
Providing Sourcing File ( List of Suppliers or Manufacturers)
Connecting you to a Professional third Party who can handle your orders/ follow up your production , Provide Quality Inspection and Shipping all at once with full support.
Providing you a single Invoice for a product.
Sampling
OEM/ODM
Product Research
 
FAQ

Which platforms do you use for Sourcing?

We source Suppliers / Products over Alibaba, 1688, Wechat suppliers groups and we also contact directly to factories for the better rate. We work on ground level to get best product in target price.
 
Do you provide Supplier's details?

Yes, we will connect you directly with the supplier.
 
Do you verify suppliers?

Yes, we do verify each suppliers with many ways. First we verify its registration and location in the local government office under whose jurisdiction it falls. Then we ask the factory for their factory inspection reports, check its Value Added Tax invoice, ask for product samples.
 
What other services do you provide?

We provide almost all services from supplier sourcing to product shipment (Product sourcing, price negotiation, sample testing, factory audit, final product inspection, product photography and logistics). We have professionals for each service.
 
Can you get a cheaper price?

Generally yes, you should not receive a price cheaper than I do.
 
Any referral fees or kickbacks from the factories?

No! Honesty is the basic morality and principle we have. Always prefer transparent sourcing and negotiations, I insist on long-term cooperation and mutual loyalty from all parties.
 

I  am an expert in finding suitable solutions with better price advantage and reliability of the suppliers or manufacturers. view all
Product Sourcing / China Sourcing Agent
(Message before Order) 

Note: My Services are more suitable for people who wants to Import in Bulk from China.

 Product Sourcing 
Negotiation
Providing Sourcing File ( List of Suppliers or Manufacturers)
Connecting you to a Professional third Party who can handle your orders/ follow up your production , Provide Quality Inspection and Shipping all at once with full support.
Providing you a single Invoice for a product.
Sampling
OEM/ODM
Product Research
 
FAQ

Which platforms do you use for Sourcing?

We source Suppliers / Products over Alibaba, 1688, Wechat suppliers groups and we also contact directly to factories for the better rate. We work on ground level to get best product in target price.
 
Do you provide Supplier's details?

Yes, we will connect you directly with the supplier.
 
Do you verify suppliers?

Yes, we do verify each suppliers with many ways. First we verify its registration and location in the local government office under whose jurisdiction it falls. Then we ask the factory for their factory inspection reports, check its Value Added Tax invoice, ask for product samples.
 
What other services do you provide?

We provide almost all services from supplier sourcing to product shipment (Product sourcing, price negotiation, sample testing, factory audit, final product inspection, product photography and logistics). We have professionals for each service.
 
Can you get a cheaper price?

Generally yes, you should not receive a price cheaper than I do.
 
Any referral fees or kickbacks from the factories?

No! Honesty is the basic morality and principle we have. Always prefer transparent sourcing and negotiations, I insist on long-term cooperation and mutual loyalty from all parties.
 

I  am an expert in finding suitable solutions with better price advantage and reliability of the suppliers or manufacturers.
498
views

supply chain virtual assistant|I will do supply chain optimization|

china sourcing agent Lucas wrote the post • 0 comments • 498 views • 2021-02-18 03:18 • added this tag no more than 24h

Hi,

The offer is purely dedicate for those who are looking for supply chain optimization. Wonder about your SKU collection of data, SKU forecasting and aggregate SKU demand forecasting, SKU demand statistical distributions and how all of those ties together in inventory planning and policies, transportation and economies of scale quantities with objectives of maximizing profits and minimizing cost. 

About Me:

I am supply chain passionate having strong academic background in engineering and business management along with international certifications with ample years of experience in supply chain domain.  view all
Hi,

The offer is purely dedicate for those who are looking for supply chain optimization. Wonder about your SKU collection of data, SKU forecasting and aggregate SKU demand forecasting, SKU demand statistical distributions and how all of those ties together in inventory planning and policies, transportation and economies of scale quantities with objectives of maximizing profits and minimizing cost. 

About Me:

I am supply chain passionate having strong academic background in engineering and business management along with international certifications with ample years of experience in supply chain domain. 
554
views

I will be real estate cold calling virtual assistant|$55 =100 calls voicemails notes | 4 Days Delivery

poonah26 wrote the post • 0 comments • 554 views • 2021-02-17 06:18 • added this tag no more than 24h

If you are a Realtor or an Investor, looking to hire a cold caller and generate leads for your business, I will be glad to offer my services, that includes cold calling and appointment setting for FSBO/ Expired listings/ Probate/ Absentees /Foreclosures and Pre- Foreclosures/ Vacant properties /Motivated seller leads/ and even Circle Prospecting etc.

I do have my own dialer and you'll get a FREE caller ID. unless you need a specific area code!
I have experience with Mojo, Vulcan7, Ring Central, RedX, so if you got one, I'll be happy to use it. 

I can work with Podio, Top producer8i, Dropbox, Connected Investors, InvestorCarrot, Zoho, Dot-loop etc. and can manage your database, leads, clients and much more. Having worked with more than 200 Real Estate Agents and investors, and being Team lead for years with a local virtual assistant company, I can guarantee that you will be satisfied with my services.

Inbox me today before you place an order! 
Thanks view all
If you are a Realtor or an Investor, looking to hire a cold caller and generate leads for your business, I will be glad to offer my services, that includes cold calling and appointment setting for FSBO/ Expired listings/ Probate/ Absentees /Foreclosures and Pre- Foreclosures/ Vacant properties /Motivated seller leads/ and even Circle Prospecting etc.

I do have my own dialer and you'll get a FREE caller ID. unless you need a specific area code!
I have experience with Mojo, Vulcan7, Ring Central, RedX, so if you got one, I'll be happy to use it. 

I can work with Podio, Top producer8i, Dropbox, Connected Investors, InvestorCarrot, Zoho, Dot-loop etc. and can manage your database, leads, clients and much more. Having worked with more than 200 Real Estate Agents and investors, and being Team lead for years with a local virtual assistant company, I can guarantee that you will be satisfied with my services.

Inbox me today before you place an order! 
Thanks
595
views

Photo editing sydney|$5= I will resize bulk images retouch and background remove in 2 hours

sydneydesignbob wrote the post • 0 comments • 595 views • 2021-02-15 04:20 • added this tag no more than 24h

I will professionally resize your images and remove backgrounds within 1-2 hours.
Please see more detail below:

Resize Images  
 
 1. Resize images to any dimension, resolution, file format. 
2. Change dpi 72 dpi, 150 dpi, 300 dpi as requirement.
3. Crop, Convert, Rotate and everything.

Background Remove 
1. Get images in white background or transparent background
2. 100% pure quality of edges will be delivered.
3. Jpeg, Png and Psd files.

Professional Retouching1. Product photos retouching 100% Quality service.
2. Image enhancement and every basic editing included.

I offer this premium service with 100% money back guarantee. If you have any question regarding my service please feel free to send me a message. I would be happy to assist you :)
  view all

I will professionally resize your images and remove backgrounds within 1-2 hours.
Please see more detail below:

Resize Images  
 
 1. Resize images to any dimension, resolution, file format. 
2. Change dpi 72 dpi, 150 dpi, 300 dpi as requirement.
3. Crop, Convert, Rotate and everything.

Background Remove 
1. Get images in white background or transparent background
2. 100% pure quality of edges will be delivered.
3. Jpeg, Png and Psd files.

Professional Retouching1. Product photos retouching 100% Quality service.
2. Image enhancement and every basic editing included.

I offer this premium service with 100% money back guarantee. If you have any question regarding my service please feel free to send me a message. I would be happy to assist you :)
 
671
views

photo editor sydney|I will do adobe photoshop editing and retouching|$25= Basic editing jobs, Background removal, Retouch, simple designs filters, effects etc | 2 Days Delivery

sydneydesignbob wrote the post • 0 comments • 671 views • 2021-02-15 04:17 • added this tag no more than 24h

i am here working on kiwikiwifly as a photo editor and Graphic designer exclusively, if you want quality work and don't want to waste your time then you are here at the right place,

I take every project seriously and deliver on time. I am willing to revise if things didn't go well as you imagined. Please have a look on my gallery to assess the quality. 

MY Photoshop editing services are

Basic Services:

Resizing, Retouching, Remove Background/Background Removal, Change Background, Remove Objects

More Services:

Face swaps

Retouching with Realistic Perfect skin

Body Shaping

Add realistic Effects

Place you anywhere

Product Photo Retouching

Adjust contrast/Light

Enhance colors

Amazon Product Retouching

Info graphics

Fashion/Beauty photo Editing

Photo Manipulation
If you want something that isn't present in the list, write me a message. Probably I can help you.

i am open to big quantity photos editing or retouching with reasonable discount. 

 

NOTE: PLEASE CONTACT BEFORE PLACING AN ORDER.

kind regards! view all
i am here working on kiwikiwifly as a photo editor and Graphic designer exclusively, if you want quality work and don't want to waste your time then you are here at the right place,

I take every project seriously and deliver on time. I am willing to revise if things didn't go well as you imagined. Please have a look on my gallery to assess the quality. 

MY Photoshop editing services are

Basic Services:

Resizing, Retouching, Remove Background/Background Removal, Change Background, Remove Objects

More Services:

Face swaps

Retouching with Realistic Perfect skin

Body Shaping

Add realistic Effects

Place you anywhere

Product Photo Retouching

Adjust contrast/Light

Enhance colors

Amazon Product Retouching

Info graphics

Fashion/Beauty photo Editing

Photo Manipulation
If you want something that isn't present in the list, write me a message. Probably I can help you.

i am open to big quantity photos editing or retouching with reasonable discount. 

 

NOTE: PLEASE CONTACT BEFORE PLACING AN ORDER.

kind regards!
500
views

Image editing companies in Australia|I will photoshop editing background removal of 100 images 12 hours|$5 = Per Image $0.20 Cent Fast Delivery JPG & PNG | 1 Day Delivery

sydneydesignbob wrote the post • 0 comments • 500 views • 2021-02-15 04:13 • added this tag no more than 24h

Hello, I will REMOVE BACKGROUND your images and become your reliable Photoshop Specialist:

 I always offer unlimited revision until you satisfied with the job
Always 100% Service Satisfaction 
100% Money Back Guarantee with Full Refund if you are not satisfied

 == SERVICES I OFFER ==

PHOTOSHOP EDITING & BACKGROUND REMOVAL Services
Any kind of Photoshop BACKGROUND REMOVE, Change Background, Cut off Background, White Background, Transparent Background, Change to Any Color
Clipping Path Every Image
OPTIMIZE YOUR IMAGES for any Platform like Amazon, eBay, Etsy or Any E-Commerce Websites
Resizing, Margin, Align, Cropping, Perspective Change and Enhancements
 BASIC AND ADVANCE RETOUCHING, Brightness increase, Natural Shadow, Drop Shadow, and Beautification.
Provide Source File If RequireI HAVE A TEAM; WE CAN HANDLE BULK IMAGES.
For Big projects, I can provide SPECIAL DISCOUNTS.
Please INBOX FOR CUSTOM OFFER & ANY INQUIRY. view all

Hello, I will REMOVE BACKGROUND your images and become your reliable Photoshop Specialist:

 I always offer unlimited revision until you satisfied with the job
Always 100% Service Satisfaction 
100% Money Back Guarantee with Full Refund if you are not satisfied

 == SERVICES I OFFER ==

PHOTOSHOP EDITING & BACKGROUND REMOVAL Services
Any kind of Photoshop BACKGROUND REMOVE, Change Background, Cut off Background, White Background, Transparent Background, Change to Any Color
Clipping Path Every Image
OPTIMIZE YOUR IMAGES for any Platform like Amazon, eBay, Etsy or Any E-Commerce Websites
Resizing, Margin, Align, Cropping, Perspective Change and Enhancements
 BASIC AND ADVANCE RETOUCHING, Brightness increase, Natural Shadow, Drop Shadow, and Beautification.
Provide Source File If RequireI HAVE A TEAM; WE CAN HANDLE BULK IMAGES.
For Big projects, I can provide SPECIAL DISCOUNTS.
Please INBOX FOR CUSTOM OFFER & ANY INQUIRY.
527
views

photoshop editing service|I will edit your pictures in an hour with complete satisfaction|$5 = This package includes basic editing like simple Background removing, retouching etc. | 1 Day Delivery

sydneydesignbob wrote the post • 0 comments • 527 views • 2021-02-15 03:22 • added this tag no more than 24h

Note: Please discuss your requirements before placing order, because cost varies with the job's scope or requirements, so the cost for the project always depends on your need and requirements.


I am a Photo editor and a Graphics Designer, and i am working in this field since last 3 years. I can assist you regarding any kind of "Photo Editing" and "Graphics Designing". You will get your job done with not only the quality but with satisfaction as well.
My services are
Background changing or editing-white/ transparent
Removing mirror reflection
Color adjustment/enhancement
Depth Field effect
Skin retouching
Remove  blemishes,Remove wrinkles
Resize / Crop image
Skin soften effect
If you don't find your requirement in above listed services then feel free to discuss about your need and requirements. view all
Note: Please discuss your requirements before placing order, because cost varies with the job's scope or requirements, so the cost for the project always depends on your need and requirements.


I am a Photo editor and a Graphics Designer, and i am working in this field since last 3 years. I can assist you regarding any kind of "Photo Editing" and "Graphics Designing". You will get your job done with not only the quality but with satisfaction as well.
My services are
Background changing or editing-white/ transparent
Removing mirror reflection
Color adjustment/enhancement
Depth Field effect
Skin retouching
Remove  blemishes,Remove wrinkles
Resize / Crop image
Skin soften effect
If you don't find your requirement in above listed services then feel free to discuss about your need and requirements.